Onze Werkwijze

Wel de lusten van de innovatiebox, maar niet de lasten? De Innovatieboxspecialist ontzorgt!

U heeft een innovatief idee of product en wilt weten of de innovatiebox regeling voor u van toepassing is. Dat zoeken we graag samen met u uit.

1. Inventarisatie
Allereerst maken wij graag kennis met u en uw bedrijf.
Tijdens een inventarisatie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • De structuur van uw onderneming
  • Mogelijkheden voor de Innovatiebox toepassing op uw situatie
  • De voortbrengingskosten van uw innovatieve product

2. Ja/Nee Innovatiebox
Uit deze inventarisatie blijkt of u inderdaad voordeel gaat halen uit het toepassen van de innovatiebox en of uw onderneming hiervoor in aanmerking komt. Tijdens een inventarisatie komen we ook vaak andere punten tegen ter optimalisering van uw fiscale beleid, wij informeren u hier graag over. Mocht blijken dat u geen voordeel haalt uit de regeling, u hiervoor niet in aanmerking komt of dat het voordeel kleiner is dan de factuur van ons, dan is de inventarisatie gratis.

3. Voorstel fiscus Na uw besluit om de innovatiebox regeling toe te passen, werken wij de inventarisatie nauwkeuriger uit tot een voorstel naar de fiscus.

4. Afstemming met de belastingdienst(inspecteur)
Allereerst stemmen we de vaststellingsovereenkomst met u af. Daarna nemen wij contact voor u op met de belastinginspecteur. Wij treffen voor u een regeling, zodat u de innovatiebox zo optimaal mogelijk kunt benutten.

5. Beschikking Belastingdienst/Vaststellingsovereenkomst
Daarna volgt een beschikking van de belastingdienst.

6. Bespreking met u én uw boekhouder en of accountant
De doorlooptijd van dit traject bedraagt 3 tot 6 maanden. In deze maanden hebben we vaste afstemmingsmomenten met u én uw accountant, om ook boekhoudkundig alles op orde te houden. Een samenwerking tussen u, uw accountant en ons is essentieel voor het optimaal benutten van de innovatiebox, goede afstemming en samenwerking daarin essentieel.

7. Quickscan
Een innovatieboxbeschikking krijgt u vaak toegewezen voor meerdere jaren. Daarom bieden wij u optioneel een jaarlijkse quickscan voor uw fiscale zaken aan, om te kijken of u nog steeds optimaal gebruik maakt van alle fiscale regelingen.

Uiteraard is een fiscale quickscan ook mogelijk indien u al gebruik maakt van de innovatiebox regeling!