WBSO

WBSO is een steun in de rug voor ondernemers die nieuwe producten, processen, programmatuur of innovatieve diensten met ICT ontwikkelen. Innoveren is technische uitdagingen aangaan om uiteindelijk succesvol in de markt te zijn. Innoveren is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in Nederland, maar niet alle innovaties zullen tot succes leiden, daarom beloont de overheid ondernemers die risico durven nemen met een dubbel fiscaal voordeel via de WBSO.

De WBSO staat voor “ Wet Bevordering Speur en Ontwikkelwerk” en is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk compenseert. Als uw ontwikkeling succesvol is en winst gaat opleveren, dan is de WBSO verklaring het toegangsbewijs om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox. U betaalt dan niet 25% maar 5% winstbelasting.

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland, van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van startende eenmanszaak tot familiebedrijf. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is, welke rechtsvorm het heeft, of in welke bedrijfssector u werkt.

Nederlandse ondernemers zijn goed te spreken over de WBSO. Het is flexibel, u kunt op elk moment en meerdere malen per jaar een aanvraag indienen en werkt in die zin niet vertragend. De administratieve verplichtingen zijn gering en minder dan bij andere innovatie subsidies. U kunt WBSO verkrijgen op de ontwikkeling van producten, processen en software en diensten op basis van ICT. Hierbij hoeft u geen koploper te zijn in Nederland als de ontwikkeling maar (technisch) nieuw is voor uw bedrijf. De WBSO is ook zeer geschikt om uit te zoeken hoe uw huidige productieproces of de in gebruik zijnde software verbeterd kan worden.

Doordat de WBSO een deel van de loonkosten voor het ontwikkelingswerk compenseert in de vorm van een lagere afdracht loonheffingen of extra zelfstandigen aftrek ontstaat binnen uw bedrijf meer financiële ruimte.

De afdrachtvermindering bedraagt 50% en voor startende ondernemingen zelfs 64% over de eerste € 220.000 ,- aan loonkosten van uw medewerkers die het WBSO project uitvoeren, boven deze drempel van € 220.000,- geldt een percentage van 18%. Zelfstandigen krijgen € 12.104,- aan extra zelfstandigen aftrek en starters daarboven nog eens € 6.054,- op voorwaarde dat er minimaal 500 uur aan de WBSO op jaarbasis wordt besteed.