Sector specifieke regelingen

Food Future
Food Future biedt financiële ondersteuning voor MKB-bedrijven die samen met ondernemers uit Duitsland nieuwe producten of diensten willen ontwikkelen. Food Future richt zich op bedrijven werkzaam in de ketens van de voedingsmiddelenindustrie: maakindustrie, ingrediënten, sensoren, verpakkingen, etc. Het programma biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies (subsidie: 62.5% van de kosten, max. € 15.625), technologie transfer (subsidie: 62.5% van de kosten, max. € 35.000) en innovatieprojecten (subsidie: 50% van de kosten, max. € 200.000). Projecten kunnen tot medio 2014 worden ingediend.

Kleine en grote praktijknetwerken
Vanaf 15 september tot en met 28 oktober 2011 gaat de regeling Praktijknetwerken voor het vijfde jaar open. Het doel van de regeling is kennisontwikkeling door kennisuitwisseling over de landbouwsector.

De subsidie is voor agrarische ondernemers uit alle sectoren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote praktijknetwerken:

Subsidieaanvragen voor kleine netwerken kunnen ingediend worden door samenwerkingsverbanden van minimaal 2 landbouwondernemingen. Er kan maximaal
€40.000 per project aangevraagd worden. Het subsidiepercentage is 80% van de subsidiabele kosten (o.a. procesbegeleider, zaalhuur, vergadervoorzieningen, drukwerk, websites en inhuur van deskundigen en kennisinstellingen).
Doel van het project is kennisontwikkeling bij:
• de ontwikkeling van nieuwe, betere of meer hoogwaardige producten
• verbetering van productiewijzen of productieprocessen

Subsidieaanvragen voor grote praktijknetwerken kunnen ingediend worden door samenwerkingsverbanden van minimaal 8 landbouwondernemingen onderling of met agro-MKB-ondernemingen en/of kennisinstellingen. Per project kan minimaal € 100.000 en maximaal € 250.000 subsidie worden aangevraagd. Het subsidiepercentage is 70% van dezelfde subsidiabele kosten als bij de kleine praktijknetwerken.
Doel van het project is het verkrijgen of vergroten van kennis op het gebied van:
• klimaatverandering
• hernieuwde energie
• kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (grond- en oppervlaktewater)
• biodiversiteit
• of innovaties op deze terreinen.