Investeren in duurzaamheid

EIA, MIA/VAMIL
Investeringen in energiebesparende technieken, duurzame energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden fiscaal gestimuleerd. Elk jaar wordt er lijsten van bedrijfsmiddelen gepubliceerd, die in aanmerking komen.
Op het gebied van milieu-investeringen zijn de VAMIL-regeling (vervroegde afschrijving van milieu-investeringen) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) van belang. Op Milieu-lijst staan bedrijfsmiddelen gedefinieerd die in aanmerking komen voor de ‘VAMIL’ en/of de ‘MIA’. Afhankelijk van het type bedrijfsmiddel kan 13,5, 27 of 36% van het investeringsbedrag extra van de fiscale winst afgetrokken worden.

De ‘VAMIL’-faciliteit geeft de mogelijkheid om 75% van de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen volledig willekeurig, dus meestal vervroegd, af te schrijven. Dit voordeel bestaat uit een kwantificeerbaar rente- en liquiditeitsvoordeel.
Voor investeren in energiebesparende technieken of duurzame energie is de EIA-regeling van toepassing. Naast de gebruikelijke fiscale afschrijving mag 41,5% van de investeringskosten van bedrijfsmiddelen, die op de EIA-lijst voorkomen extra afgetrokken worden van de fiscale winst.