Innovatie

Er zijn subsidies voor bedrijven, die alleen of in samenwerking met andere partijen, gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor nieuwe producten, processen, programmatuur en diensten. Dit zijn dure trajecten en het is meestal vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Het voor bedrijven erg prettig te weten dat de overheid hen tegemoet komt met fiscale voordelen, subsidie en durfkapitaal.

WBSO, Innovatiebox en Research & Development Aftrek
Van alle subsidies wordt door het bedrijfsleven het meest gebruik gemaakt van de WBSO. De WBSO is een fiscale regeling, waarmee de loonkosten van de R&D-medewerkers gereduceerd worden. Als uit de succesvolle innovaties op een gegeven moment winsten voortvloeien worden deze via de Innovatiebox met een gunstig tarief belast.

Het kabinet werkt aan een derde fiscale stimuleringsregeling, die investeren in innovatie fiscaal aantrekkelijk maakt, de Research & Development Aftrek (RDA). Op Prinsjesdag is hierover meer bekend geworden. Met de RDA regeling kan een deel van de kosten voor R&D, die geen betrekking hebben op de loonkosten, worden afgetrokken van de fiscale winst. Van kosten voor bedrijfsmiddelen en materialen voor R&D kan 25 % in mindering worden gebracht van de vennootschaps- of inkomstenbelasting.

De overheid studeert momenteel ook op een variant van de RDA, de RDA+. Het zou gaan om een algemene fiscale maatregel voor een deel van de R&D activiteiten die door kennisinstellingen worden uitgevoerd. Voorwaarde zal zijn dat er een publiek-privaat samenwerkingsverband is opgesteld tussen beide partijen. Van de kosten zou dan 50 % in mindering van de vennootschaps- of inkomstenbelasting gebracht kunnen worden. Het ziet er naaruit dat eerst de gewone RDA ingevoerd wordt.

Innovatie Prestatie Contracten
Innovatie Prestatiecontracten is een subsidie voor samenwerkende MKB-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.
In een IPC-project werken 10-20 MKB-ondernemers, over een periode van maximaal 2 jaar aan collectieve- en aan ‘eigen’ innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een belangenorganisatie, bijvoorbeeld een brancheorganisatie. De subsidie bijdrage is 50 % tot maximaal € 30.000,- per deelnemer.
De publicatie van de tweede tender wordt eind oktober 2011 verwacht. De sluitingsdatum van deze tender is gepland voor medio januari. Het budget voor deze tweede tender is naar verwachting tussen de € 15 en € 20 miljoen. Mogelijk wordt de maximale subsidie per bedrijf en/of het subsidiepercentage naar beneden bijgesteld. Hierover zal eind september een besluit worden genomen.

Innovatiefonds
In juni werd bekend gemaakt dat het kabinet 500 miljoen euro stort in een fonds dat innovaties in het MKB en bij startende ondernemers stimuleert. Het innovatiefonds is actief van 2011 tot 2015. Het innovatiefonds omvat innovatiekredieten, de SEED-regeling, borgstellingen aan financiële intermediairs en participaties in investeringsfondsen.

Dit is goed nieuws voor ondernemers, want het is heel moeilijk investeerders te vinden voor risicovolle innovaties. Via dit fonds kunnen MKB bedrijven met goede plannen geld lenen. Voorwaarde is dat de ondernemer zijn leningen terugbetaalt als de innovatie eenmaal succesvol op de markt is gebracht. Dit geld wordt weer gebruikt voor nieuwe innovatieve projecten te financieren.

Europees Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP7)
Terwijl er Nederland momenteel flink het mes gezet wordt in subsidies, is dit niet het geval voor Brussel, dit is een interessante optie wanneer een project met partijen over de grenzen wordt uitgevoerd.

Op 20 juli heeft de Europese Commissie een groot aantal nieuwe KP7-oproepen gepubliceerd. U kunt dus weer projectvoorstellen indienen. Het budget voor deze KP7-ronde is groter dan ooit tevoren: ongeveer 7 miljard euro. Maarliefst 1 miljard is gereserveerd voor projecten die door het MKB worden uitgevoerd. Hiermee wordt volgens de Commissie het mkb ‘erkend als drager van innovatie en extra gestimuleerd om deel te nemen’. Speerpunten zijn de thema’s energie, voeding, veiligheid, klimaatverandering en vergrijzing.

Volgend jaar vindt de laatste KP7-ronde plaats. Daarna is het tijd voor een nieuw Europees subsidieprogramma, dat zal lopen van 2014 tot 2020. Met een voorgesteld budget van 80 miljard euro zal dit in de komende jaren de grootste Europese financieringsbron zijn voor onderzoek en innovatie.