Arbeid en Organisatie

ESF Actie E: Sociale Innovatie, vitale bedrijven
Dit is een subsidieregeling bedoeld voor werkgevers die hun bedrijfsprocessen willen vernieuwen of de inzetbaarheid van hun medewerkers willen verbeteren.

Projecten dienen zich op tenminste één van de volgende thema’s te richten:
• Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
• Duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.

De subsidie is bedoeld voor het inhuren van een adviseur en is voor 75 % subsidiabel tot maximaal € 18.000,-. De adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak. Subsidie kan van 3 oktober tot en met 31 december 2012 worden aangevraagd.