Research & Development Aftrek (RDA)

Vanaf 1 januari 2012 is de RDA regeling van kracht. De RDA is bedoeld is om, naast de loonkosten, andere kosten voor speur-en ontwikkelingswerk te verlagen.

In 2012 is er een budget van € 2.500.000,- beschikbaar, dit budget zal oplopen vaar € 5.000.000,- in 2014. De verrekening vindt plaats via de belastingaangifte. Uitsluitend ondernemingen die gebruikmaken van de WBSO komen in aanmerking voor de RDA.

Een RDA aanvraag leidt tot een RDA bedrag, dit bedrag wordt opgenomen in een RDA beschikking. Het RDA bedrag is een aftrekpost op de aangifte winstbelasting. De hoogte van het RDA bedrag kan op 2 manieren berekend worden:

  • Op basis van een opgave van de kosten.
  • Een vast bedrag per uur.

Indien het gemiddeld aantal goedgekeurde S&O uren minder is dan 150 uur dan kan er € 15,- per gemiddeld S&O  uur in aftrek gebracht worden.
Indien er meer dan € 50.000,- aan onderzoek kosten wordt gemaakt, of het gemiddeld aantal goedgekeurde S&O uren groter zijn dan 150 per maand, dan wordt het verzoek op basis van de geschatte kosten/uitgaven gemaakt.
Alleen de kosten of uitgaven die betrekking hebben op de S&O verklaring komen in aanmerking voor de RDA.