Octrooi

Om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox is een WBSO verklaring of een octrooi vereist. Een octrooi, vaak ook wel patent genoemd, is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, gedurende een bepaalde periode.

Een octrooi of patent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Zelfs wanneer die ander de uitvinding geheel onafhankelijk zelf ook heeft gedaan. Het octrooi geldt steeds voor één of meer landen en voor een beperkte tijdsduur. Na afloop van de octrooiduur (maximaal 20 jaar) is de techniek vrij te gebruiken door iedereen.

Fiscaal
Bescherming is niet de enige reden om octrooi aan te vragen. Bedrijven kunnen extra inkomsten genereren door uitvindingen in licentie te geven.

Er kan geen octrooibescherming verkregen worden op:

  • Natuurwetenschappelijke ontdekkingen en theorieën;
  • Wiskundige methoden;
  • Esthetische vormgeving;
  • Stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spelletjes of bedrijfsvoering;
  • Computerprogramma’s en presentaties van gegevens.

In Nederland kunt u een octrooi aanvragen door uw aanvraag in te dienen bij het Octrooicentrum Nederland. Voor een octrooiaanvraag in het buitenland kunt u terecht bij het Europees Octrooibureau (EOB), de World Intellectual Property Organization (WIPO) of de afzonderlijke nationale bureaus van de landen waar u een octrooi wilt aanvragen.

Een octrooiaanvraag is een juridisch document, het is daarom raadzaam dit door een octrooigemachtigde te laten opstellen, want één verkeerde omschrijving kan een octrooi waardeloos maken. Meer weten? Neem contact met ons op!