Arent_Wilde

Innovatiebox wijzigt waarschijnlijk met ingang van 2017

Door het onlangs gesloten G20-akkoord, waarin belastingontwijking wordt aangepakt, zal naar verwachting vanaf 2017 ook de innovatiebox veranderen. In tegenstelling tot grote bedrijven en multinationals blijft de innovatiebox wel voor MKB-ondernemingen toegankelijk. Staatssecretaris van Financiën Erik Wiebes heeft aangekondigd dat de Nederlandse innovatiebox per 1 januari 2017 zal worden aangepast. Dit betekent dat vanaf 2017 …

Innovatiebox wijzigt waarschijnlijk met ingang van 2017 Lees verder »

Nieuwe besluiten over fusie, afsplitsing en zuivere splitsing

Er zijn drie nieuwe besluiten gepubliceerd op het gebied van fusie, afsplitsing en zuivere splitsing in de vennootschapsbelasting. Hierin wordt onder andere bepaald dat de waarde van de verdwijnende vordering niet beperkt is tot de nominale waarde. Daarnaast wordt de samenloop met de innovatiebox ondervangen. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen. Waarde verdwijnende …

Nieuwe besluiten over fusie, afsplitsing en zuivere splitsing Lees verder »

Let op de voorwaarden van de innovatiebox

Met de innovatiebox wil de Belastingdienst stimuleren dat u investeert in innovatief onderzoek. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u profiteren van dit fiscale voordeel. Omdat vooral grote ondernemingen voordeel behaalden met de innovatiebox en de Belastingdienst in 2012 zo’n € 852 miljoen aan belastinginkomsten is misgelopen, is er discussie over de opzet van …

Let op de voorwaarden van de innovatiebox Lees verder »

B.V. die licenties uitgaf mocht innovatiebox niet toepassen

Een bv die een octrooi verleende aan een gelieerde vennootschap, die op haar beurt een exclusieve licentie aan de eerstgenoemde bv verleende om het desbetreffende octrooi te kunnen exploiteren, voldeed niet aan de voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox. Een bv of nv kan alleen een activum in de innovatiebox ‘onderbrengen’ als zij een immaterieel …

B.V. die licenties uitgaf mocht innovatiebox niet toepassen Lees verder »